SIA: Anonieme incestoverlevenden Nederland
Ornament
Welkom
Ornament
Onze aanpak
Ornament
De gevolgen
Ornament
12 Stappen
Ornament
12 Tradities
Ornament
Tot slot
Ornament
Wie wij zijn
Ornament
Contact

Duif

Wie wij zijn:
SIA intergroep Nederland

SIA intergroep Nederland is een samenwerkingsverband van de Nederlandse SIA-groepen om diensten boven het niveau van de groep te kunnen verlenen. Daaronder vallen o.m. het onderhouden van deze website, het beschikbaar stellen van een landelijk telefoonnummer, het publiceren van goedgekeurde Nederlandse SIA-literatuur, en het leggen van contacten tussen de groepen onderling maar vooral met hen die hulp zoeken bij het herstellen van de gevolgen van incest.

SIA, begonnen in de Verenigde Staten in 1982, is een twaalfstappenprogramma tot herstel, gebaseerd op het model dat door Alcoholics Anonymous is ontwikkeld. Er zijn geen contributies of verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. Vertrouwelijkheid en anonimiteit staan centraal in het programma. SIA is voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die als kind seksueel misbruikt zijn. Je zult niet worden afgewezen omdat je denkt dat het misbruik ‘te verschrikkelijk’ was, en je zult niet worden buitengesloten omdat je denkt dat het misbruik ‘niet erg genoeg was om te tellen.’

De activiteiten van SIA intergroep Nederland worden gefinancierd met de verkoop van literatuur en met giften. Wij zijn voornamelijk afhankelijk van bijdragen van SIA-groepen en -leden. SIA intergroep Nederland functioneert uitsluitend door vrijwilligers. De behoefte aan financiële steun is voortdurend en speciaal acuut op dit moment. Geen bijdrage is te klein.

Balk

· Welkom · Onze aanpak · De gevolgen · 12 Stappen · 12 Tradities ·

· Tot slot · Wie wij zijn · Contact ·

Duif

Wees zacht voor het kind in je…

Balk

© 1998, 2004 Survivors of Incest Anonymous, Inc.
    Alle rechten voorbehouden
html
webmaster