SIA: Anonieme incestoverlevenden Nederland
Ornament
Welkom
Ornament
Onze aanpak
Ornament
De gevolgen
Ornament
12 Stappen
Ornament
12 Tradities
Ornament
Tot slot
Ornament
Wie wij zijn
Ornament
Contact

Duif

De Twaalf Tradities van SIA

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijke vooruitgang voor het grootste aantal hangt af van de eenheid in SIA.

 2. Voor ons doel, als groep, bestaat er slechts één gezag: een liefhebbende God zoals deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet.

 3. De enige vereisten voor SIA-lidmaatschap zijn dat je slachtoffer bent van seksueel kindermisbruik, verlangt daarvan te herstellen en zelf geen kind misbruikt. Twee of meer personen die samenkomen voor wederzijdse hulp in het herstellen van de gevolgen van incest, mogen zichzelf een SIA-groep noemen, op voorwaarde dat zij als groep geen andere binding hebben.

 4. Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die een andere groep of SIA als geheel raken.

 5. Iedere SIA-groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de incestoverlevende die nog lijdt.

 6. Onze SIA-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van SIA aan lenen, zodat problemen rond geld, eigendom of aanzien ons niet van ons spirituele doel afleiden.

 7. SIA streeft ernaar volledig in eigen behoeften te voorzien en zal bijdragen die SIA’s autonomie of opdracht aantasten niet accepteren.

 8. SIA-werk dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen.

 9. SIA als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.

 10. Anonieme incestoverlevenden (SIA) heeft geen mening over aangelegenheden buiten SIA; daarom mag de naam van SIA nooit in een publiek meningsverschil worden betrokken.

 11. Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio, film, tv en internet moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen.

 12. Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan.

Balk

De Twaalf Tradities zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Tradities aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat AA geaffilieerd is met dit programma. AA is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Tradities in verband met programma’s en activiteiten die het model van AA gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.

Op verzoek van Alcoholics Anonymous volgen hier de Twaalf Tradities van AA: 1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA. 2) Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals Deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet. 3) Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met drinken. 4) Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of AA als geheel raken. 5) Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de alcoholist die nog lijdt. 6) Een AA-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van AA aan lenen, zodat problemen rond geld, eigendom en aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden. 7) Iedere AA-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen. 8) Alcoholics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen. 9) AA als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen. 10) Alcoholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit in een publiek meningsverschil worden betrokken. 11) Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio en film moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. 12) Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan. Twaalf Tradities copyright © 1976 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Balk

· Welkom · Onze aanpak · De gevolgen · 12 Stappen · 12 Tradities ·

· Tot slot · Wie wij zijn · Contact ·

Duif

Balk

© 1998, 2004 Survivors of Incest Anonymous, Inc.
    Alle rechten voorbehouden
html
webmaster