SIA: Anonieme incestoverlevenden Nederland
Ornament
Welkom
Ornament
Onze aanpak
Ornament
De gevolgen
Ornament
12 Stappen
Ornament
12 Tradities
Ornament
Tot slot
Ornament
Wie wij zijn
Ornament
Contact

Duif

De gevolgen van seksueel kindermisbruik
voor de volwassen overlevende

Ieder seksueel contact, bedekt of openlijk, tussen een kind en een vertrouwd persoon dat het kind heeft beschadigd – of dit contact nu suggestieve opmerkingen inhield, pornografie, strelen, of handelingen van seksuele agressie of marteling – moet op een krachtdadige manier aangepakt worden. Deze contacten tekenen praktisch alle facetten van het leven van het slachtoffer aangezien we worden achtergelaten met weinig of geen gevoel van eigenwaarde. Tenminste één op de vijf jongens en één op de drie meisjes zal worden misbruikt voordat het de leeftijd van achttien jaar bereikt. De emotionele groei van het kind zal worden gestopt op de leeftijd van de eerste aanval en het slachtoffer zal waarschijnlijk niet beginnen te herstellen voordat het volwassen is, indien ooit.

Jongens zowel als meisjes kunnen slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Iedereen kan een dader zijn, speciaal als de dader door het kind wordt gezien als iemand met gezag, zoals de vader, grootvader, moeder, broer, oom, familievriend, tante, leraar – de lijst is eindeloos.

Sommige van de sociale misvormingen die voortkomen uit incest zijn alcoholisme, drugverslaving, zelfbeschadiging, promiscuïteit en seksueel disfunctioneren. Eet- en slaapstoornissen, migraine en rug- of maagpijn zijn slechts enkele van de lichamelijke gevolgen waaronder we kunnen lijden. Eten, seks, alcohol en/of drugs doden de pijnlijke herinneringen aan het misbruik en benemen ons tijdelijk het zicht op de werkelijkheid. Als we overgewicht als onaantrekkelijk zien en we geloven dat we werden misbruikt omdat we aantrekkelijk waren, kunnen we gaan overeten in een gebrekkige poging onszelf te beschermen tegen verdere seksuele aanranding.

“Ik had het gevoel dat ik moest overgeven,” is een algemeen voorkomende reactie onder slachtoffers, en bulimia is een manier om dat gevoel te uiten. Anorexia kan een andere vorm van zelfbestraffing zijn, uiteindelijk leidend tot de uiterste slachtoffering van zichzelf, zelfmoord.

Een reeks emotionele problemen kan voortkomen uit het misbruik, zoals het onvermogen tot vertrouwen, perfectionisme, fobieën en het uit de weg gaan van zowel intimiteit als emotionele binding. Het mechanisme van ontkenning dat onze overleving als kind had verzekerd, voorkomt nu dat wij van een onbelaste volwassenheid kunnen genieten. We vertrouwen onze eigen waarneming niet; we waren gedwongen geweest experts te worden in het niet geloven van onze zintuigen. We probeerden onszelf ervan te overtuigen dat we overmatig reageerden en dat er niets echt ergs was gebeurd: “Mijn vader zou mij nooit pijn doen.” Wanneer de werkelijkheid te pijnlijk wordt voor het kindergemoed, leren wij te verdichten. Het is uiterst pijnlijk de fantasiefamilie op te moeten geven, aangezien kinderen zichzelf ofwel in een weerspiegelde schittering zien ofwel in schaduwen van schande. Soms verontschuldigen we daarom de dader: “Hij was toen dronken,” “Ze had het moeilijk als kind.” We nemen de verantwoordelijkheid voor de aanrandingen: “Ik was te aantrekkelijk, te uitdagend.” De dader versterkte waarschijnlijk ons eigen knagende schuldgevoel en de twijfels die wij hadden over onze eigen onschuld. In wezen verdedigen we de dader door te vergoelijken, te rationaliseren en de schuld op ons te nemen. Als wij als volwassenen doorgaan deze verdedigingsmechanismen te gebruiken, staan we klaar te worden misbruikt in onze tegenwoordige relaties. In Anonieme incestoverlevenden leren wij het feit te aanvaarden dat we werden misbruikt in plaats van te worden liefgehad door de dader. We kunnen dan leren alleen gezonde, liefhebbende relaties uit te zoeken. In het geloof dat we niets beters verdienden waren we eraan gewend geraakt met alleen kruimels genoegen te nemen.

Misschien hebben we problemen met ouderschap, onszelf voortdurend afvragend of we de goede beslissingen nemen, wat een ander gevolg is van het wantrouwen van onze eigen waarneming. Misschien gaan we het ouderschap helemaal uit de weg, proberen een perfecte ouder te zijn of herhalen we het misbruik. De ergst denkbare consequentie is wanneer we het misbruik voortzetten tot in de volgende generatie.

Een andere weerslag van incest is dat we personen met gezag vaak met ongerustheid aanzien. Passiviteit is gerieflijk omdat het vertrouwd is, en we kunnen vertrouwde ellende aanvaarden in plaats van niet-vertrouwde verandering te riskeren. Er is een experiment in aangeleerde hulpeloosheid gedaan waarbij honden werden gedwongen pijnlijke electrische schokken te ondergaan zonder de mogelijkheid te ontsnappen. Een tweede groep honden werd ertoe gebracht schokken te ondergaan en ontsnapte snel wanneer het mogelijk was. Toen de eerste groep opnieuw schokken kreeg met nu een ontsnappingsmogelijkheid, gingen ze niet weg. Ze waren geconditioneerd om pijn te verdragen. Dit experiment verklaart waarom zovelen van ons als volwassenen seksueel misbruikt worden door therapeuten, echtgenoten, maatschappelijk werkers, artsen en bazen. We zijn gewoon geraakt aan het verliezen van gevechten en aan het ons machteloos voelen. We kunnen niet geloven dat we kunnen winnen. Zelfbewustheid is een moeilijk concept voor incestslachtoffers.

Ons onvermogen tot vertrouwen tast ook onze seksuele relaties aan. Vrouwen die zijn misbruikt door mannen zeggen vaak, “Ik vertrouw mannen niet, ze willen alleen maar seks.” Jongens misbruikt door vrouwen kunnen het gevoel hebben dat alle vrouwen bedreigend zijn. Misbruikte jongens kunnen zich ertoe gebracht voelen te geloven dat zij homoseksueel moeten zijn. De aanrandingen gingen soms gepaard met emotioneel of lichamelijk genoegen, en dat gegeven versterkt het vermoeden dat we homoseksueel moeten zijn: “Zowel mijn oom als mijn leraar waren tot mij aangetrokken, en het voelde goed, ik hield ervan, dus ik moet wel homo zijn.” Uit verdediging van de dader kunnen we zeggen, “Ik ben degene die homo is, en mijn dader voelde dat aan, dat is alles.”

Een ander resultaat van de tegenstrijdige boodschappen van incest is, dat velen van ons seks verwarren met genegenheid en liefde. Veel vrouwen zullen zeggen, “De enige keer dat mijn vader me enige aandacht gaf was in bed. Ik was dan bijzonder voor hem. Ik voelde me bemind.” Aangezien zij wanhopig bevestiging nodig heeft, kan deze vrouw promiscue worden. Ze moet weten dat een promiscue kind vaak het resultaat maar nooit de oorzaak van incest is. Ze gelooft dat als iemand seks met haar heeft, haar partner haar dan automatisch liefheeft. Ze heeft seks met liefde verward.

Wanneer het misbruik fysiek gewelddadig is, misschien zelfs pijn doet, kunnen we seks gaan verwarren met beheersing en macht. Een typerende uitspraak is, “Wanneer ik seks met iemand heb, heb ik het gevoel dat hij/zij mijn lichaam beheerst. Ik voel dat, als ik reageer op hem/haar, hij/zij me manipuleert en ik weer de marionet ben.” We kunnen alle seksuele gevoelens afsluiten en ons terugtrekken uit alle seksuele contact: we zijn bang dat iedereen ons zal gebruiken of misbruiken.

Het veranderen van zelfvernietigende patronen is een langzaam proces, maar in SIA leren we dat het mogelijk is. Het vergt een enorme krachtsinspanning van ons om onszelf in de positie te brengen onze pijn te onderzoeken en te voelen. We hebben ongelooflijke moed nodig en betrouwbare professionele hulp. Anonieme incestoverlevenden, een twaalfstappenprogramma tot herstel, is een beschikbare toevlucht voor volwassen overlevenden. Een verklaring voorgelezen aan het einde van iedere SIA-bijeenkomst brengt ons in herinnering, “De pijn is tijdelijk, maar ontkenning en zijn consequenties zijn blijvend.” Wanneer we de consequenties moe worden, en bereid worden met inzet aan onze incestkwesties te werken, zijn we op weg onze levens te leven als overlevenden in plaats van als slachtoffers.

Balk

· Welkom · Onze aanpak · De gevolgen · 12 Stappen · 12 Tradities ·

· Tot slot · Wie wij zijn · Contact ·

Duif

En, zoals steeds: neem wat je kunt gebruiken en vergeet de rest.

Balk

© 1998, 2004 Survivors of Incest Anonymous, Inc.
    Alle rechten voorbehouden
html
webmaster